100si

Vpisano: 9.6.2010 16:37:11

Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med RS in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

Vlada je na 85. seji, 3. junija 2010, sprejela Poročilo o opravljenih pogajanjih za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja.

Republika Slovenija je na podlagi sklepa Vlade 7. septembra 1993 pričela pogajanja za sklenitev Konvencije med Republiko Slovenijo in Republiko Belorusijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. Slovenija se za sklenitev tovrstnih konvencij pogaja na podlagi osnutka konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom številka 51002-12/2009/6 dne 23.4.2009.

Pogajanja so potekala v Minsku in Ljubljani. Konvencija je v celoti usklajen z navodili in stališči Vlade RS. Glede na navedeno predlagamo, da Vlada Republike Slovenije sprejme poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev konvencije.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4897