100si

Vpisano: 4.8.2010 20:01:39

Informacija o inflaciji v prvem polletju 2010

Vlada se je na 91. redni seji, 15. julija 2010, seznanila z Informacijo o inflaciji v prvem polletju 2010, ki jo je pripravil UMAR. V njej ugotavljajo, da so se v prvem polletju 2010 cene življenjskih potrebščin v Sloveniji povišale za 2,4 %, v celotnem evrskem območju pa za 1,0 %. Takšna cenovna gibanja so bila odraz šibke gospodarske aktivnosti, ukrepov davčne politike, gibanja vrednosti evra glede na ameriški dolar in rasti cen surovin v mednarodnem okolju.

Ob enakih globalnih dejavnikih inflacije so ključne razlike med inflacijo pri nas in na ravni celotnega evrskega območja predvsem strukturne narave. Utež tekočih goriv za prevoz in ogrevanje v indeksu cen življenjskih potrebščin je namreč pri nas večja kot v povprečju evrskega območja, kar ob naraščajočih cenah nafte na mednarodnih trgih bolj vpliva na inflacijo v Sloveniji kot v povprečju evrskega območja.

Nekoliko bolj kot v evrskem območju so se v tem obdobju pri nas povišale cene storitev, tudi zaradi hitre rasti cen komunalnih storitev. V letu 2009 je bila rast slednjih v Sloveniji najvišja v celotnem evrskem območju, enako visoka rast pa se nadaljuje tudi v prvih mesecih letos.

V prvi polovici letošnjega leta smo beležili tudi več sprememb na področju davščin in trošarin, ki so imele za posledico tako dvige kot znižanja cen, njihov skupen vpliv na inflacijo v tem obdobju pa je bil nevtralen. V drugi polovici letošnjega leta pa se bodo davčni vplivi na inflacijo s predvidenimi dvigi trošarin okrepili in bodo po oceni UMAR ob koncu leta k inflaciji prispevali okoli 1 o. t.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4998