100si

Vpisano: 6.8.2010 15:20:51

Uradni list RS, št. 58/2010 z dne 20. 7. 2010

Pravilnik o spremembi Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

1. člen

V Pravilniku o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08) se obrazci, ki so Priloga 2, 2/A in 2/B in so sestavni del pravilnika, nadomestijo z novimi obrazci, ki so priloga in sestavni del tega pravilnika.

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Izkaz prihodkov in odhodkov - drugih uporabnikov

Izkaz računa financiranja
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5003