100si

Vpisano: 4.10.2010 14:09:38

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah

Vlada RS je na 101. seji, 30. septembra 2010, sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah. S predlaganim zakonom se določa trošarina od električne energije v znesku 3,05 eurov na megavatno uro ter trošarina od zemeljskega plina v znesku 0,0180 eurov za en kubični meter plina.

Zakonsko se opredeljujejo zneski trošarine, ki veljajo od 1. avgusta 2010 dalje in so bili določeni z uredbo vlade v skladu s prvim odstavkom 66. člena zakona o trošarinah (po katerem ima vlada z uredbo pristojnost za 50% znižati predpisane zneske trošarine).

Z zadnjo spremembo Zakona o trošarinah (julija 2010), izključno zaradi zagotavljanja dodatnih proračunskih prihodkov za odpravo posledic ekonomske in finančne krize, so bili predlagani novi zneski trošarine tako od električne energije kot od zemeljskega plina:

     1. pri električni energiji dvig trošarine v dveh korakih, in sicer:

         - 1. avgusta 2010 na 6,05 evrov za megavatno uro ter

         - 1. novembra 2010 na 12,1 evrov za megavatno uro (ta znesek naj bi veljal do 31. decembra 2011).

     2. pri zemeljskem plinu za ogrevanje in za pogonski namen dvig trošarine na 0,0363 evrov za en kubični meter (ta znesek naj bi veljal do 31. decembra 2011). 

Dejansko pa je vlada v obeh primerih izkoristila pooblastilo iz 66. člena zakona in je znižala znesek trošarine za 50%, tako da ta od 1. avgusta pri električni energiji znaša 3,05 evrov za megavatno uro pri zemeljskem plinu za oba namena pa 0,0180 evrov za kubični meter.

Tudi pri sedaj na novo zakonsko določenih zneskih trošarine ima Vlada še vedno pooblastilo za nadaljnje znižanje zneskov trošarine za 50% (torej pri električni energiji na najmanj 1,525 evov za megavatno uro, pri zemeljskem plinu pa do 1. maja 2014 na najmanj 0,009 eura za en kubični meter zemeljskega plina). Po 1.maju 2014 za zemlejski plin preneha veljati prehodno obdobje in bodo veljali v energetski direktivi minimalno določeni zneski trošarin). 

Poleg navedenega se predlagajo še določeni redakcijski popravki nekaterih členov, s katerimi se odpravlja nekatere pomanjkljivosti in napake v besedilu zakona (zaradi preštevilčenja členov v preteklih novelah).
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5159