100si

Vpisano: 6.11.2010 14:15:03

Registrski popis 2011

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 2011 bo prvi popis, ki ga Statistični urad RS ne bo izvedel s terenskim zbiranjem podatkov, ampak registrsko,  tj. s povezovanjem podatkov iz številnih administrativnih in statističnih virov.

Z registrskim popisom prebivalstva 2011 v Sloveniji znova prehajamo na izvedbo popisa v letih, katerih letnice se končujejo s številko 1. Taka je bila namreč praksa vse od leta 1961, le popis 2002 je bil v tem izjema. Izvedba tokratnega popisa bo drugačna od prejšnjih še v treh pomembnih novostih:  

  • obveznost izvedbe popisa v državah članicah EU prvič določa uredba, in sicer Uredba Evropskega parlamenta in Sveta EU z dne 9. julija 2008 o popisih prebivalstva in stanovanj;
  • referenčni datum popisa bo 1. januar (in ne več 31. marec);
  • namesto doslej običajnega terenskega popisovanja bo Statistični urad RS tokrat prvič izvedel popis prebivalstva v Sloveniji samo s povezovanjem številnih administrativnih in statističnih virov (zato ga na kratko imenujemo registrski popis).

Prebivalcem Slovenije tako ne bo več treba odgovarjati na popisna vprašanja, saj so podatki, ki jih mora Statistični urad RS v skladu z omenjeno Uredbo posredovati tudi Eurostatu, že zbrani in so na voljo v elektronski obliki. Najpomembnejši viri podatkov (in njihovi upravljavci) so:

  • Centralni register prebivalstva (Ministrstvo za notranje zadeve)
  • Evidenca gospodinjstev (Ministrstvo za notranje zadeve)
  • Register nepremičnin (Geodetska uprava RS)
  • Statistični register delovno aktivnega prebivalstva (Statistični urad RS).

Velika prednost registrskega popisa so tudi manjši stroški. Ocenjujemo, da bomo s táko izvedbo popisa prihranili več kot 10 milijonov EUR iz državnega proračuna.

Več informacij o Popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2011 lahko dobite na posebni spletni strani Registrski popis 2011. Na tej spletni strani vam bodo poleg povezav do podatkov iz prejšnjih popisov na voljo tudi podatki iz Registrskega popisa 2011; prvi sklop teh podatkov bo objavljen že 29. aprila 2011.

Poleg tega smo izdali tudi priložnostno zgibanko z osnovnimi informacijami o prihajajočem Registrskem popisu 2011.

Spletno stran bomo sproti dopolnjevali, zato bomo veseli tudi vaših vprašanj; lahko nam jih sporočite na e-naslov: info.stat@gov.si.




Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5248