100si

Vpisano: 24.12.2010 12:53:46

Sklici, kode in reference pri plačevanju davkov od 1.1.2011 dalje

S 1. 11. 2010 se je v slovenskem bančnem okolju že začel uporabljati nov plačilni nalog – UPN. Z uvedbo obrazca UPN se bo izvajanje plačilnih storitev v Sloveniji prilagodilo zahtevam enotnega območja plačil v evrih – SEPA.

Izvajanje plačilnih storitev bo poenostavljeno, saj se bo z obrazcem UPN lahko izvrševalo tako domače kot tudi čezmejne plačilne transakcije v evrih v SEPA območju. Obrazec UPN bo postopoma nadomestil naslednje obrazce:

  • Posebna položnica – obrazec PP02
  • Plačilno navodilo – obrazec BN02
  • Delno tudi tuje plačilno navodilo za odliv – obrazec TPNO70 in sicer za izvajanje čezmejnih plačilnih transakcij.

DURS s 1. 1. 2011 preide na vseh področjih odmere na univerzalni plačilni nalog – UPN. Za primere, kjer bo DURS zavezancem pošiljal UPN z uporabo OCR zapisa, je sklic sestavljen iz 13 mest, na enak način kot je bil sklic pri posebni položnici. Pri plačilnih nalogih z OCR vrstico je obvezna uporaba reference po modelu 12.

Vrstica OCR je niz številčnih podatkov, ločenih z vmesnimi, predpisanimi posebnimi znaki (delimitri). Vrstica OCR vsebuje podatke o referenci (sklicu), računu prejemnika, znesku plačila, oznaki banke in dvomestni konstanti z vrednostjo 56.

Za UPN, kjer je sklic daljši od 13 mest, se OCR zapis ne more uporabiti. Uporabijo se vsi do sedaj veljavni modeli, kot je model 09, 19, 11, v tem primeru je sklic sestavljen iz 22 mest.

Koda namena: na UPN se obvezno vpiše koda namena plačila. Seznam kod namenov plačila je objavljen na spletnih straneh UJP. Za plačila obveznih dajatev DURS se uporablja predvsem koda namena TAXS, primerne kode namenov so navedene spodaj:

ESTX plačilo davka na nepremičnine
INTX plačilo davka na dobiček
NITX plačilo davka na čisti dobiček
TAXS plačilo davkov.
VATX plačilo DDV.

Pri izpolnjevanju podatkov UPN je v vseh primerih potrebno vpisati kodo BIC banke prejemnika, ki je za plačilo davkov BSLJSI2X.

IBAN: pred navedbo podračuna za plačevanje davkov je treba navesti SI56….

Referenca SI: pred navedbo modela plačila (09, 11, 12, 19) je treba navesti SI..

Razen zgoraj navedenih posebnosti (navedba SI pred modelom, navedba SI56 pred podračunom, BIC banke prejemnika, koda namena) se struktura sklicev z uvedbo UPN ni spremenila. Spremembe tako glede sklicev kot glede podračunov za plačevanje bodo s 1.7.2011.

Več informacij glede univerzalnega plačilnega naloga UPN se nahaja na spletni strani UJP in ZBS, na spodnjih spletnih povezavah:

http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n=135

http://www.zbs-giz.si/news.asp?StructureId=933&ContentId=2714
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5361