100si

Vpisano: 17.1.2011 15:16:29

V novembru višja povprečna plača

Statistični urad je objavil:

Povprečna mesečna neto plača za november 2010 višja od oktobrske za 8,0 % predvsem zaradi izrednih izplačil (13. plač in božičnic).
Zvišanje povprečne mesečne plače za november 2010 predvsem posledica višjih izrednih izplačil.
Povprečna mesečna bruto plača za november 2010 je bila za 9,9 % višja od povprečne mesečne bruto plače za oktober 2010. Znašala je 1.634,48 EUR bruto oz. 1.041,19 EUR neto. Zvišanje je predvsem posledica višjih izrednih izplačil v obliki 13. plač in božičnic. Če v povprečni mesečni bruto plači za november 2010 ne bi upoštevali izrednih izplačil, bi ta znašala 1.507,41 EUR. Hkrati je bilo s plačo za november 2010 plačanih za 3,7 % več ur (povprečno 170 ur na zaposleno osebo) kot s plačo za oktober 2010 (164 ur).

Glede na november 2009 se je povprečna mesečna bruto plača za november 2010 nominalno zvišala za 4,1 % in realno za 2,7 %.

S plačo za november 2010 izredna izplačila prejelo 17,8 % zaposlenih oseb
17,8 % zaposlenih oseb, kar je za 0,3 odstotne točke manj kot za november 2009 in za 2,1 odstotne točke manj kot za november 2008, je s plačo za november 2010 prejelo še izredna izplačila. Ta so v povprečju znašala 712,30 EUR bruto (za november 2009 pa 682,93 EUR) na zaposleno osebo.

Relativno največ zaposlenih oseb, ki so prejela izredna izplačila, v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro
91,2 % zaposlenih oseb v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro je s plačo za november 2010 prejelo tudi izredna izplačila, in sicer v povprečju 1.043,50 EUR bruto. Po deležu izrednih izplačil sta sledili dejavnosti rudarstvo (50,9 % zaposlenih oseb je prejelo v povprečju 866,09 EUR bruto) in oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (50,6 % zaposlenih oseb je prejelo v povprečju 756,98 EUR). Zaradi neizplačevanja 13. plač in božičnic je najmanj izrednih izplačil bilo izplačanih v dejavnosti dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti. 3,2 % zaposlenih oseb v tej dejavnosti je v povprečju prejelo 64,06 EUR izrednih izplačil.

Vir: Statistični urad
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5443