100si

Vpisano: 22.1.2011 10:02:47

Storitev najema vagona - cisterne in obračunavanje DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-455/2010, 12. 1. 2011

Prejeli smo vprašanje davčnega zavezanca glede obračunavanja DDV od storitev najema vagona – cisterne za čas, daljši od 30 dni. V zvezi s tem odgovarjamo:

Kje je v skladu z ZDDV-1 kraj opravljanja storitev najema vagona – cisterne za obdobje daljše od 30 dni?

V primeru, ko avstrijski davčni zavezanec odda vagone – cisterne v najem slovenskemu zavezancu, je kraj obdavčitve storitev v Sloveniji. DDV obračuna prejemnik storitve. V primeru, ko pa slovenski davčni zavezanec odda vagone – cisterne v najem družbi v Singapurju, je kraj obdavčitve storitev izven Slovenije, zato slovenski davčni zavezanec ne obračuna DDV.

Za storitve dajanja prevoznega sredstva v najem za obdobje daljše od 30 dni, se kraj obdavčitve storitev določi v skladu s splošnim pravilom iz prvega odstavka 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB2 in 85/10).

Ta določa, da je kraj opravljanja storitev, ki jih prejme davčni zavezanec, ki deluje kot tak, kraj, kjer ima ta davčni zavezanec sedež svoje dejavnosti. Če so te storitve opravljene stalni poslovni enoti davčnega zavezanca, ki ni v kraju, kjer ima sedež svoje dejavnosti, je kraj opravljanja teh storitev kraj, kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto. Če takega sedeža ali take stalne poslovne enote ni, je kraj opravljanja storitev kraj, kjer ima davčni zavezanec, ki prejme te storitve, stalno oziroma običajno prebivališče.

Kadar slovenski davčni zavezanec opravi tovrstno storitev zavezancu s sedežem izven Slovenije (v drugi državi članici ali v tretji državi), je v skladu z navedenim pravilom kraj obdavčitve storitev izven Slovenije.

V primeru, ko avstrijski davčni zavezanec odda vagone – cisterne v najem slovenskemu davčnemu zavezancu za obdobje daljše od 30 dni, je torej na podlagi prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 kraj obdavčitve storitev v Sloveniji. V skladu s tretjo točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 je plačnik DDV v Sloveniji vsak davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, je pa identificirana za namene DDV, katerima se opravijo storitve iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, če te storitve opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji. V primeru, ko slovenski davčni zavezanec odda vagone - cisterne v najem družbi v Singapurju za obdobje daljše od 30 dni, je kraj obdavčitve storitev izven Slovenije, zato slovenski davčni zavezanec ne obračuna DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5464