100si

Vpisano: 19.2.2011 12:25:28

Program dela Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov

Vlada je na 119. redni seji, 3. februarja 2011, potrdila Program dela Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov. Program dela se v obravnavo posreduje v Državni zbor Republike Slovenije, Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Izhodišče programa, ki je usklajen s prednostnimi nalogami Evropske unije, je uspešno in učinkovito preprečevanje in preiskovanje najhujših oblik kriminalitete ter odkrivanje storilcev teh kaznivih dejanj. Pri tem bo kriminalistična policija uporabo prikritih preiskovalnih ukrepov usmerila zlasti na področja:

  • organizirane gospodarske kriminalitete, vseh oblik korupcije ter pranja denarja, pri čemer bo posebna pozornost usmerjena v prepoznavanje in zavarovanje protipravne premoženjske koristi,

  • kaznivih dejanj, povezanih s trgovino z ljudmi, spravljanjem v suženjsko razmerje ter nedovoljenim prehajanjem meje oziroma ozemlja države,

  • kaznivih dejanj s področja nedovoljene trgovine prepovedanih drog in

  • premoženjskih kaznivih dejanj z elementi nasilja oziroma mednarodnih razsežnosti.

Tudi v letu 2011 si bo policija prizadevala za preventivno in proaktivno delovanje ter multidisciplinarni pristop pri preprečevanju in odkrivanju kriminalitete. Izvedla bo več aktivnosti za učinkovitejše odvzemanje premoženjske koristi, za večje omejevanje in preiskovanje mednarodnega organiziranega kriminala pa bo vzpodbujala hitro mednarodno izmenjavo informacij, ki organom odkrivanja in kazenskega pregona omogočajo usklajeno in učinkovito ukrepanje. Posebna pozornost bo usmerjena na organizirano kriminaliteto na Zahodnem Balkanu, kjer se dejavnost organiziranih kriminalnih združb na tako imenovani balkanski poti povezuje predvsem z nedovoljeno trgovino s prepovedanimi drogami in orožjem, tihotapljenjem ljudi in vozil, tatvinami, izsiljevanjem in medsebojnimi obračuni. Pri krepitvi sodelovanja na tem območju bo ob podpori Evropske skupnosti Slovenija prevzela pomembno vlogo koordinatorja in nudenja pomoči državam zahodnega Balkana na področju izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5531