100si

Vpisano: 8.3.2011 16:58:37

Koledar poročanja v marcu 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v marcu ne smete zamuditi:

 • Do 10. 3. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2011
 • Do 10. 3. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2011
 • Do 10. 3. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za februar 2011
 • Do 15. 3.  – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2011
 • Do 15. 3.  – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2011
 • Do 15. 3.  – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2011
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2011
 • Do 15. 3. –plačilo požarne takse za februar 2011
 • Do 18. 3. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za februar 2011
 • Do 18. 3.  – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2011
 • Do 18. 3.  – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2011
 • Do 18. 3.  – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2011
 • Do 18. 3. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2011
 • Do 18. 3.  – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2011
 • Do 21. 3.  – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) zafebruar 2011
 • Do 21. 3.   – obrazec DDV-O za februar 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložitirekapitulacijsko poročilo (RP-O) zafebruar 2011 (op. plačilo DDV je 31. 3.)
 • Do 31. 3.  – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za februar 2011– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 3. – obrazec 1-  ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2011
 • Do 31. 3. – obrazec DDV - O -  Obračun DDV za februar 2011
 • Do 31. 3. – Poročilo o dobavah (76 a člen)za februar 2011
 • Do 31. 3. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februar 2011
 • Do 31. 3. – Podatki iz letnih poročil za državno statistiko (AJPES) za društva za leto 2010
 • Do 31. 3. – Podatki iz letnih poročil za državno statistiko (AJPES) za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike za leto 2010
 • Do 31. 3. – Podatki iz letnih poročil za javno objavo (AJPES) za majhne gospodarske družbe,  majhne zadruge, osebne družbe in samostojne podjetnike za leto 2010
 • Do 31. 3. – Podatki iz letnih poročil za javno objavo (AJPES) za majhne samostojne podjetnike za leto 2010
 • Do 31. 3. – Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti zaleto 2010
 • Do 31. 3. – Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanju dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
 • Do 31. 3. –  Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010
 • Do 31. 3. –  Obrazec ZAP-SP/4L, če ste bili izbrani v vzorecVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5545