100si

Vpisano: 12.3.2011 14:50:44

Podaljšanje roka za elektronsko oddajo napovedi za davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (D-IFI)

Zaradi težav pri pripravi in oddaji elektronsko pripravljene Napovedi za davek od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (v nadaljevanju D-IFI), ki vključujejo posle na kratko, sporočamo je Davčna uprava rok za oddajo napovedi podaljšala do 31. 3. 2011.

Komitenti BPH, bank, skladov oziroma davčni zavezanci ali njihovi pooblaščenci za oddajo napovedi D-IFI, morajo ponovno prevzeti podatke, jih vključiti v elektronsko napoved D-IFI in le-to ponovno vložiti preko sistema eDavki na Davčno upravo.

Napovedi davčnih zavezancev, ki bodo predložene do 31. 3. 2011, se bodo štele kot vložene v roku.

Več
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5576