100si

Vpisano: 28.3.2011 16:57:34

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča RS za oceno ustavnosti 154. člena Zakona o dohodnini

Vlada RS je na 126. redni seji, ki je potekala 24. marca 2011, sprejela mnenje o zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 154. člena Zakona o dohodnini.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je Državnemu zboru 9. 2. 2011 poslalo zahtevo Upravnega sodišča Republike Slovenije za oceno ustavnosti 154. člena Zakona o dohodnini in določilo 60 dnevni rok za izjavitev o navedbah v zahtevi.

Upravno sodišče je vložilo zahtevo za presojo ustavnosti, ker meni, da obdavčitev subvencij na podlagi povprečnih zneskov subvencij nasprotuje načelu davčne pravičnosti ter ustavni pravici davčnih zavezancev do enakosti pred zakonom.

Vlada v zvezi z navedbami pobudnika podaja mnenje v nadaljevanju:

Oporekana določba 154. člena Zakona o dohodnini je bila uveljavljena z ZDoh-2, ki je začel veljati 17. 11. 2006 in je prenehala veljati z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Do oporekane rešitve je prišlo v zakonodajnem postopku sprejemanja novega Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v Državnem zboru. Zakonodajalec je menil, da je rešitev obdavčevanja dohodkov od subvencij na podlagi povprečnih zneskov subvencij bolj mednarodno primerljiva, bolj skladna s pavšalnim načinom določanja tržnih dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (ta se določa na podlagi katastrskega dohodka oziroma pavšalne ocene dohodka na panj) in administrativno enostavnejša, vendar še vedno primerno pravična.

Vlada meni, da pravičen sistem obdavčitve dohodkov sloni na čim bolj realno določenem ekonomskem položaju zavezancev, kar omogoča sledenje drugemu osnovnemu načelu, to je enakopravni obravnavi zavezancev. Vendar določanju davčne osnove od subvencij na podlagi povprečnih zneskov ni mogoče v celoti oporekati nepravičnosti. Pri presoji načela pravičnosti in enakopravne obravnave zavezancev je namreč treba dohodke zavezanca obravnavati celovito, torej v primeru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot vsoto tržnih dohodkov (torej katastrskega dohodka oziroma pavšalne ocene dohodka na panj) in subvencij. Glede na to, da je tudi katastrskemu dohodku mogoče očitati večje ali manjše odstopanje od dejanskih tržnih dohodkov v konkretnih primerih, je samo na podlagi primerjave povprečnih zneskov z zneski dejansko prejetih subvencij nemogoče zanesljivo trditi, da so zavezanci za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti glede na njihov dejanski ekonomski položaj obravnavani neenakopravno.

Vlada meni, da oporekana rešitev ni ustavno sporna.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5610