100si

Vpisano: 31.3.2011 17:15:12

Pooblastilo in digitalno potrdilo za obvezni pobot

Pooblastilo

Za oddajo prijav v obvezni večstranski pobot morajo imeti vlagatelji pooblastilo za opravljanje storitve "ePobot" ali splošno (generalno) pooblastilo za opravljanje vseh storitev AJPES za posamezne poslovne subjekte.

Storitev ePOBOT lahko uporabljate brez priprave pooblastil:
- če ste zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in je vaše kvalificirano digitalno potrdilo vpisano v Evidenco digitalnih potrdil (EDP),
- ali če vas je poslovni subjekt že pooblastil za uporabo storitev prostovoljnega pobota (storitev ePOBOT),
- ali če vas je poslovni subjekt že pooblastil za vsa poročanja na AJPES (t.j. že imate splošno (generalno) pooblastilo).

Na spletni strani Ajpesa najdete priporočila glede pooblastil:

Zastopniki poslovnih subjektov, ki bodo sami oddajali podatke v obvezni in/ali prostovoljni pobot, ne potrebujejo dodatnih pooblastil, zato lahko oddajajo prijave takoj, ko opravijo prve tri korake teh pojasnil.
Fizičnim osebam, ki bodo posredovale prijave v večstransko pobotanje po pooblastilu poslovnih subjektov priporočajo, da si pooblastila zagotovijo pravočasno. Priporočajo, da se pooblastila glasijo na njihovo osebno uporabniško ime na portalu AJPES ali na njihovo osebno davčno številko.

Računovodskim servisom priporočajo, da si od zastopnikov poslovnih subjektov, za katere opravljajo storitve, pridobijo pooblastila, ki se glasijo na njihovo podjetje (na matično številko družbe oz. s. p.) in omogočajo pooblaščanje naprej. Taka pooblastila zastopnikom računovodskih servisov omogočajo, da lahko prenesejo pooblastila na različne izvajalce, kar omogoča organizacijo dela tudi v primeru nadomeščanj. Najprimerneje je, da si računovodski servisi od poslovnih subjektov pridobijo splošno (generalno) pooblastilo ali pa na istem pooblastilu pridobijo pooblastila za izvedbo vseh tistih storitev, ki jih opravljajo za posamezno stranko.

Priprava pooblastila:

Pdf. dokument z navodili, kako nastavite pooblastilo za pobot na spletni strani Ajpesa.

Več preberite na spletni strani Ajpesa
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5618