100si

Vpisano: 3.5.2011 13:41:35

Koledar poročanja v maju 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju ne smete zamuditi:

 • Do 3. 5. – doplačilo akontacije davka iz dejavnosti za leto 2010
 • Do 3. 5. – doplačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2010
 • Do 10. 5. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2011
 • Do 10. 5. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2011
 • Do 10. 5. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za april 2011
 • Do 10. 5. – poročanje za namene statistike finančnih računov (SFR) za prvo poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca 2011
 • Do 13. 5. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2011
 • Do 16. 5. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za april 2011
 • Do 16. 5. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za april 2011
 • Do 16. 5. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za april 2011
 • Do 16. 5. – plačilo požarne takse za april 2011
 • Do 18. 5. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za april 2011
 • Do 18. 5. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2011
 • Do 20. 5. – Večstranski pobot - Prijavljanje obveznosti v večstranski pobot bo mogoče od 13. 5. 2011 do 20. 5. 2011 do 13. ure.
 • Do 20. 5. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec DDV-O za april 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2011 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
 • Do 20. 5. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2011
 • Do 20. 5. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2011
 • Do 31. 5. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 5. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2011
 • Do 31. 5. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2011
 • Do 31. 5. – Poročilo o dobavah (76.a člen) za april 2011
 • Do 31. 5. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5675