100si

Vpisano: 30.5.2011 17:06:05

Koledar poročanja v juniju 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju ne smete zamuditi:

 • Do 10. 6.obvezni večstranski pobot - zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
 • Do 10. 6. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za maj 2011
 • Do 10. 6. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za maj 2011
 • Do 10. 6. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2011
 • Do 15. 6. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2011
 • Do 15. 6. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za maj 2011
 • Do 15. 6. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za maj 2011
 • Do 15. 6. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za maj 2011
 • Do 15. 6. – plačilo požarne takse za maj 2011
 • Do 20. 6. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za maj 2011
 • Do 20. 6. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2011
 • Do 20. 6. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za maj 2011
 • Do 20. 6. – obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2011
 • Do 20. 6. – obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2011
 • Do 20 .6. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2011
 • Do 20. 6. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za maj 2011
 • Do 20. 6. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2011
 • Do 20. 6. – obrazec DDV-O za maj 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2011 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
 • Do 30. 6. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za maj 2011– Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 30. 6. – obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2011
 • Do 30. 6. – obrazec DDV - O - Obračun DDV za maj 2011
 • Do 30. 6. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2011
 • Do 30. 6. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za maj 2011
 • Do 30. 6. – Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji za leto 2010
 • Do 30. 6. – Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka za leto 2011
 • Do 30. 6. – Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk za leto 2011
 • Do 30. 6. – Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja za leto 2011 (povezava do koledarčka)Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5743