100si

Vpisano: 17.6.2011 15:04:00

Vlada sprejela Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila

Vlada RS je na 138. redni seji, ki je potekala 9. junija 2011, sprejela Pravila o vzpostavitvi in vodenju registra menic, protestiranih zaradi neplačila.

Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih v petem odstavku 20. člena ZPreZP mora Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (kot upravljavec registra menic, protestiranih zaradi neplačila sprejeti podrobnejša pravila o vzpostavitvi in vodenju registra ter postopku vpisov.

Pravila določajo, da se register vzpostavi pri AJPES dne 16.6.2011, vanj pa se vpisujejo podatki o napravljenih protestih, opravljenih od 16.6.2011 dalje. Pravila nadalje določajo, da se register vodi v elektronski obliki, in se v njem obdelujejo podatki iz drugega odstavka 20. člena ZPreZP. Pravila določajo podrobnejši postopek in način vpisa in izbrisa podatkov v register ter način sporočanja podatkov o delnem plačilu menične obveznosti. Podatke, ki se vpisujejo v register, zagotovi notar, ki napravi protest predmetne menice v skladu z Zakonom o menici. Register menic, protestiranih zaradi neplačila ureja peto poglavje ZPreZP, ki se v skladu z 31. členom ZPreZP začne uporabljati tri mesece po uveljavitvi ZPreZP, to je 16. 6. 2011.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5791