100si

Vpisano: 17.6.2011 15:35:45

Vlada o sredstvih iz EU Solidarnostnega sklada

Vlada RS se je na 140. redni seji, ki je potekala 16. junija 2011, seznanila z vsebino sporazuma o izvedbi uporabe odobrenih sredstev iz EU Solidarnostnega sklada in pooblastila ministra, pristojnega za področje lokalne samouprave in regionalne politike, da v imenu Republike Slovenije z Evropsko komisijo podpiše sporazum. Slovenija je iz Solidarnostnega sklada EU upravičena do 7.459.637 EUR za odpravo posledic poplav v septembru 2010.

Evropska unija je ustanovila Solidarnostni sklad z namenom, da lahko hitro in učinkovito pomaga pri odzivu na nujne situacije. Sredstva Solidarnostnega sklada se uporabijo samo v primeru hudih naravnih nesreč, ki pustijo resne posledice na življenjske pogoje prebivalstva, okolja in gospodarstva v eni ali več regijah članic Evropske unije ali državi, ki je v postopku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Sredstva Solidarnostnega sklada se dodelijo v obliki enkratne donacije in so namenjena povrnitvi škode na stvareh, ki niso zavarovane ali se jih ne da zavarovati. Dotacija iz Solidarnostnega sklada mora biti porabljena v roku enega leta od nakazila, sicer jih mora država prejemnica vrniti.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5794