100si

Vpisano: 27.6.2011 16:36:35

Uradni list RS, št. 46/2011 z dne 13. 6. 2011

Tarifa o nadomestilu stroškov za vpis podatkov v register menic, protestiranih zaradi neplačila

1. člen

Ta tarifa določa višino nadomestil stroškov za zagotovitev oprave vpisov podatkov iz drugega odstavka 20. člena Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljnjem besedili: ZPreZP) v register menic, protestiranih zaradi neplačila, ki ga v skladu z drugim odstavkom 19. in 31. členom ZPreZP z dnem 16. 6. 2011 vzpostavi Agencija za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).

2. člen

Nadomestilo stroškov za vsak vpis napravljenega protesta v register in spremembo vpisa znaša 3 EUR in se zaračuna notarju.

AJPES izstavi notarju račun za plačilo nadomestila stroškov za vpise iz prejšnjega odstavka enkrat mesečno, v petih delovnih dneh po koncu meseca, za vpise v register, ki so bili v preteklem mesecu opravljeni na njegovo zahtevo.

3. člen

Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5805