100si

Vpisano: 28.6.2011 16:17:28

Koledar poročanja v juliju 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juliju ne smete zamuditi:

 • Do 11. 7. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2011 in trimesečno obdobje april - junij 2011
 • Do 11. 7. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2011 in trimesečno obdobje april - junij 2011(povezava do koledarčka)
 • Do 11. 7. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2011
 • Do 11. 7. – podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od april do junij 2011
 • Do 15. 7. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2011
 • Do 15. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij 2011
 • Do 15. 7. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2011
 • Do 15. 7. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2011
 • Do 15. 7. – obračun požarne takse za obdobje april – junij 2011 in plačilo požarne takse za junij 2011
 • Do 15. 7. – napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2011
 • Do 15. 7. – napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje april do junij 2011
 • Do 15. 7. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od april do junij 2011
 • Do 18. 7. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in iREK za dohodke iz delovnega razmerja za junij 2011
 • Do 18. 7. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2011
 • Do 20. 7. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec DDV-O za junij 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2011 (op. plačilo DDV je 29.7.)
 • Do 20. 7. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2011
 • Do 20. 7. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij 2011
 • Do 22. 7.obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu; zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.
 • Do 29. 7. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 29. 7. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2011
 • Do 29. 7. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za junij 2011 in za obdobje april do junij 2011
 • Do 29. 7. – Poročilo o dobavah (76.a člen) za junij 2011
 • Do 29. 7. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5806