100si

Vpisano: 7.7.2011 16:59:51

Četrti krog obveznega pobota - 22. julija 2011

Ajpes obvešča da v 4. krogu obveznega večstranskega pobota, ki bo izveden 22. julija 2011, prenehajo veljati prehodne določbe Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (v nadaljevanju: ZPreZP), zato bodo dolžniki morali prijavljati obveznosti skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPreZP, ki določa obvezne podatke v prijavi.

Za pravilno uresničevanje zakonskih določil v zvezi z določanjem rokov so v program vgrajene logične kontrole datumov.

Povezava do dokumenta: Kontrole datumov obveznosti prijavljenih v večstranski pobot
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5835