100si

Vpisano: 11.8.2011 9:00:49

Vlada sprejela mnenje o predlogu Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb

Vlada RS je na 146. redni seji, ki je potekala 28. julija 2011, sprejela mnenje o predlogu Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo predložila skupina poslancev s prvopodpisanim Matevžem Frangežem.

Predlog zakona podobno kot ZFPPod-B predvideva ustavitev že začetih postopkov za uveljavljanje terjatev proti družbenikom z odpustom obveznosti družbenikov izbrisanih družb in ukinitev osebne odgovornosti družbenikov izbrisanih družb iz sodnega registra brez likvidacije.

Vlada RS meni, da temeljne rešitve predloga zakona v zvezi z ustavitvijo že začetih postopkov za uveljavljanje terjatev proti družbenikom z odpustom obveznosti družbenikov izbrisanih družb ne bi prestale presoje ustavnosti. Vlada RS meni, da morata pri urejanju kateregakoli pravnega razmerja predlagatelj zakona in zakonodajalec spoštovati odločitve Ustavnega sodišča, ne samo zaradi načela pravne države (2. člen Ustave RS), ampak tudi zaradi “zakonodajne ekonomičnosti", saj ni najbolj primerno obravnavati predlogov zakonov, za katere je jasno, da bodo proglašeni za očitno protiustavne.

Vlada RS meni, da problematike izbrisanih podjetij ni mogoče na ustavno skladen način reševati z učinkom za nazaj – torej s prenehanjem terjatev, ki so nastale pred uveljavitvijo novega zakona. O nedopustnosti poseganja v pridobljene oziroma pričakovane premoženjske pravice upnikov se je izreklo že Ustavno sodišče. Odpust obveznosti osebno odgovornih družbenikov izbrisanih družb bi bil mogoč samo, če bi upnikom država zagotovila finančno nadomestilo za izgubljene terjatve, pa še v tem primeru bi se pojavilo vprašanje diskriminacije v razmerju do tistih družbenikov, ki so terjatve družbe že poravnali.

Glede na navedeno Vlada RS predlogu zakona nasprotuje in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5889