100si

Vpisano: 30.8.2011 14:42:52

Koledar poročanja v septembru 2011

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v septembru ne smete zamuditi:

 • Do 12. 9. – plačilo akontacij davka iz dejavnosti za avgust 2011
 • Do 12. 9. – plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za avgust 2011
 • Do 12. 9. – napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za avgust 2011
 • Do 15. 9. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za avgust 2011
 • Do 15. 9. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za avgust 2011
 • Do 15. 9. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za avgust 2011
 • Do 15. 9. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za avgust 2011
 • Do 15. 9. – plačilo požarne takse za avgust 2011
 • Do 19. 9. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za avgust 2011
 • Do 19. 9. – obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za avgust 2011
 • Do 20. 9. – rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2011
 • Do 20. 9. – obrazec DDV-O za avgust 2011 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za avgust 2011 (op. plačilo DDV je 30. 9.)
 • Do 20. 9. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za avgust 2011
 • Do 20. 9. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za avgust 2011
 • Do 20. 9. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za avgust 2011
 • Do 20. 9. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za avgust 2011
 • Do 20. 9. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za avgust 2011
 • Do 23. 9.Večstranski pobot medsebojnih obveznosti (Zadnji rok za oddajo prijave je dan izvedbe posameznega kroga pobota, in sicer do 13. ure.)
 • Do 30. 9. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec avgust 2011 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 30. 9. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za avgust 2011
 • Do 30. 9. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za avgust 2011
 • Do 30. 9. – Poročilo o dobavah (76 a člen) za avgust 2011
 • Do 30. 9. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za avgust 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5919