100si

Vpisano: 10.10.2011 12:15:13

Sklep o omejitvi zaposlovanja

Vlada RS je na 153. redni seji, ki je potekala 6. oktobra 2011, sklenila, da je v organih državne uprave, k vsaki novi ali nadomestni zaposlitvi za nedoločen čas, potrebno pridobiti soglasje vlade. Pri izdaji soglasja bo vlada upoštevala predvsem nujnost zaposlitve zaradi izvajanja tekočih nalog v organih državne uprave in zagotovljena sredstva v proračunu.

Vlada je omejila tudi sprejemanje sprememb aktov o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Namen omejitev je, da se prepreči povečevanje števila zaposlenih v organih državne uprave ob prenehanju mandata.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6021