100si

Vpisano: 27.10.2011 19:35:25

Doplačilna znamka v Tednu solidarnosti od 1. do 7. novembra 2011

Vrednost doplačilne znamke, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, in prispevka v korist Rdečega križa Slovenije, ki se plačuje od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu v Tednu Rdečega križa Slovenije od 8. do 15.maja 2011 ter v Tednu solidarnosti od 1. do 7. novembra 2011, znaša 0,15 evra.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6063