100si

Vpisano: 18.1.2012 11:12:42

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) - neuradnen čistopis

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C) - neuradnen čistopis. Velja od 17.11.2011.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6256