100si

Vpisano: 14.2.2012 0:50:02

Novosti pri izplačilu socialnih transferjev

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je 10. februarja 2012 sporočilo, da je izvedlo nakazilo denarne socialne pomoči za 4.377 prosilcev, ki so nove vloge za denarno socialno pomoč vložili decembra lani, ter tudi okvirno 1.500 prosilcev za izredno denarno socialno pomoč. Drugi decembrski vlagatelji vlog za denarno socialno pomoči, katerih vlog do tega tedna ni bilo mogoče rešiti, in januarski vlagatelji bodo izplačilo prejeli 20. februarja. Nadaljnja izplačila bodo izvedena v skladu s terminskim načrtom izplačil transferjev v letu 2012

Terminski načrt izplačil transferjev v letu 2012 (.xls)Poimenovanje nakazila kot "podpora za socialno varnost"

Ministrstvo za delo obvešča prejemnike transferjev, ki so na svoje bančne račune prejeli nakazila z nazivom: "socialna pomoč oziroma podpora za socialno varnost" (pri prejemnikih državne in Zoisove štipendije ter pri prejemkih s področja vojnih zakonov), da takšno poimenovanje transferja pri nakazilu na bančne račune nima nikakršnega vpliva na vsebino transferja ali na morebitno kasnejšo omejitev pri dedovanju, kot velja za denarno socialno pomoč in varstveni dodatek.

Glede omejitev pri dedovanju pojasnujejo, da se določbe Zakona o dedovanju, ki določajo, da se dedovanje premoženja osebe, ki je uživala pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, omeji, nanašajo (izmed pravic, ki jih financira Republika Slovenija) izključno na denarno socialno pomoč (redna, trajna in izredna DSP) in varstveni dodatek. Štipendije in prejemki po vojnih zakonih se ne štejejo med pravice, na podlagi katerih bi bilo mogoče omejiti dedovanje (oziroma zahtevati vračilo sredstev v višini prejete pomoči).

Sprememba ure izplačil

Od 1. januarja 2012 je spremenjena ura izplačil različnih socialnih transferjev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, starševska nadomestila, državna štipendija in drugi prejemki. Prejemki bodo na računih prejemnikov na izplačilni dan tekom dneva (najkasneje do 16. ure), vendar predvidoma nekaj ur kasneje kot do zdaj. Poudarjamo, da se izplačilni dan (kot je naveden v terminskem načrtu izplačil za leto 2012) ne spreminja.

Vir: MDDSZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6307