100si

Vpisano: 21.3.2012 8:23:40

Koledar poročanja v marcu 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v marcu ne smete zamuditi

 • Do 12. 3. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za februar 2012
 • Do 12. 3. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za februar 2012
 • Do 12. 3. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za februar 2012)
 • Do 15. 3. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za februar 2012
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za februar 2012
 • Do 15. 3. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za februar 2012
 • Do 15. 3. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za februar 2012
 • Do 15. 3. – plačilo požarne takse za februar 2012
 • Do 19. 3. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za februar 2012
 • Do 19. 3. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za februar 2012
 • Do 20. 3. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2012
 • Do 20. 3. – Obrazec DDV-O za februar 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za februar 2012 (op. plačilo DDV je 30. 3.)
 • Do 20. 3. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za februar 2012
 • Do 20. 3. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za februar 2012
 • Do 20. 3. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za februar 2012
 • Do 20. 3. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za februar 2012
 • Do 20. 3. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za februar 2012
 • Do 23. 3. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 23. 3.
 • Do 30. 3. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec februar 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 30. 3. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za februar 2012
 • Do 30. 3. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za februar 2012 in Priloga A
 • Do 30. 3. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za februar 2012
 • Do 30. 3. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za februarVzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6326