100si

Vpisano: 26.3.2012 11:54:07

Koledar poročanja v aprilu 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v aprilu ne smete zamuditi:

 • Do 2. 4. – Predložitev letnih poročil oz. podatkov iz letnih poročil za državno statistiko in za zagotovitev javnosti podatkov za društva za leto 2011
 • Do 2. 4. – Predložitev letnih poročil oz. podatkov iz letnih poročil za državno statistiko za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike za leto 2011
 • Do 2. 4. – Predložitev letnih poročil za javno objavo za majhne gospodarske družbe in majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojne podjetnike za leto 2011
 • Do 2. 4. – Predložitev letnih poročil za javno objavo iz. za državno statistiko za majhne samostojne podjetnike za leto 2011
 • Do 2. 4. – Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi
 • Do 2. 4. – Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2011
 • Do 2. 4. – Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2011
 • Do 10. 4. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za marec 2012 in trimesečno obdobje januar–marec 2012
 • Do 10. 4. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za marec 2012 in trimesečno obdobje januar–marec 2012
 • Do 10. 4. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za marec 2012)
 • Do 10. 4. – Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od januar do marec 2012
 • Do 13. 4. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za marec 2012
 • Do 16. 4. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za marec 2012
 • Do 16. 4. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za marec 2012
 • Do 16. 4. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za marec 2012
 • Do 16. 4. – obračun požarne takse za obdobje januar–marec 2012 in plačilo požarne takse za marec 2012
 • Do 16. 4. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od januar do marec 2012
 • Do 16. 4. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od januar do marec 2012
 • Do 16. 4. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od januar do marec 2012
 • Do 18. 4. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za marec 2012
 • Do 18. 4. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za marec 2012
 • Do 20. 4. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2012
 • Do 20. 4. – Obrazec DDV-O za marec 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za marec 2012 (op. plačilo DDV je 30. 4.)
 • Do 20. 4. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za marec 2012
 • Do 20. 4. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za marec 2012
 • Do 20. 4. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za marec 2012
 • Do 20. 4. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za marec 2012
 • Do 20. 4. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za marec 2012
 • Do 20. 4. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 20. 4.
 • Do 20. 4. – obrazec EMBALAŽA–OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje januar do marec 2012
 • Do 20. 4. – Letno poročilo o kapitalskih naložbah v tujini SN11, SN44
 • Do 20. 4. – Letno poročilo nerezidentov o kapitalskih naložbah v Sloveniji SN22, SN55
 • Do 30. 4. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec marec 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 30. 4. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za marec 2012
 • Do 30. 4. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za marec 2012 in za obdobje januar do marec 2012 in Priloga A
 • Do 30. 4. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za marec 2012
 • Do 30. 4. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za marec 2012
 • Do 30. 4. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje januar do marec 2012
 • Do 30. 4. – Doplačilo akontacije davka iz dejavnosti za leto 2011
 • Do 30. 4. – Doplačilo akontacija davka od dohodka pravnih oseb za leto 2011
 • Do 30. 4. – Prijava podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku in obdobjih zavarovanja, obrazec M4, za leto 2011Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6387