100si

Vpisano: 6.4.2012 8:42:35

Medbančni plačilni promet med velikonočnimi prazniki ne bo deloval

Dne 6. aprila 2012 na veliki petek evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo poslovali tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 6. aprila 2012, bo možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oziroma hranilnice.

Zaradi praznika na veliki petek in veliki ponedeljek evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, zato tudi slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bodo izvajale medbančnih plačil. Banke in hranilnice bodo plačilni promet izvajale v polnem obsegu naslednji delovni dan in sicer v torek, 10. aprila 2012

Vir
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6418