100si

Vpisano: 24.4.2012 17:48:11

Koledar poročanja v maju 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju ne smete zamuditi

 • Do 10. 5. - Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za april 2012
 • Do 10. 5. - Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za april 2012
 • Do 10. 5. - Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka) za april 2012
 • Do 10. 5. - Statistika finančnih računov (SFR) za prvo poročevalsko obdobje od 1. januarja do 31. marca 2012
 • Do 15. 5. - Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2012
 • Do 15. 5. - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za april 2012
 • Do 15. 5. - plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za april 2012
 • Do 15. 5. - obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za april 2012
 • Do 15. 5. - plačilo požarne takse za april 2012
 • Do 18. 5. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za april 2012
 • Do 18. 5. - Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2012
 • Do 21. 5. - Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2012
 • Do 21. 5. - Obrazec DDV-O za april 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2012 (op. plačilo DDV je 31. 5.)
 • Do 18. 5. - obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za april 2012
 • Do 18. 5. - obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2012
 • Do 18. 5. - obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2012
 • Do 18. 5. - obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2012
 • Do 18. 5. - obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za april 2012
 • Do 25. 5. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 25. 5.
 • Do 31. 5. - obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 5. - obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2012
 • Do 31. 5. - obrazec DDV-O - Obračun DDV za april 2012 in Priloga A
 • Do 31. 5. - obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za april 2012
 • Do 31. 5. - Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za april 2012Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6453