100si

Vpisano: 3.5.2012 17:08:38

Doplačilna znamka v Tednu rdečega križa od 8. - 15. maja 2012

Vlada RS je na 10. redni seji, ki je potekala 12. aprila 2012, sprejela sklep o vrednosti doplačilne znamke, ki se plačuje od vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in revije, in prispevka v korist Rdečega križa Slovenije, ki se plačuje od vsake vozovnice v medkrajevnem in mednarodnem letalskem, železniškem, ladijskem in avtobusnem prometu v tednu Rdečega križa Slovenije od 8. do 15. maja 2012 ter v tednu solidarnosti od 1. do 7. novembra 2012. Vrednost znamke znaša 0,15 evra. Tako zbrana sredstva se v celoti namenijo za humanitarno dejavnost Rdečega križa Slovenije.


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6463