100si

Vpisano: 13.7.2012 12:39:08

Vlada sprejela načrt izvajanja prenovljenih ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Vlada RS je na 22. redni seji, ki je potekala 12. julija 2012, sprejela spremembo načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2012.

V letošnjem prvem polletju je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 110.562 brezposelnih oseb, 1,3 % manj kot v enakem obdobju leta 2011. Junija letos se je registrirana brezposelnost še naprej zmanjševala, vendar počasneje kot maja. Ob koncu junija 2012 je bilo na Zavodu prijavljenih 105.630 brezposelnih. Zaradi poslabšanja pričakovanj glede gibanj gospodarske aktivnosti v mednarodnem okolju je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2012 občutno znižal napoved gospodarske rasti za Slovenijo. Ker je Slovenija majhno in odprto gospodarstvo, se bodo spremenjene razmere v mednarodnem okolju odrazile tudi v slovenskem gospodarstvu in posledično na trgu delu.

Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja je v trenutnih gospodarskih razmerah pomembno, še zlasti zaradi slabših strukturnih značilnosti brezposelnosti (dolgotrajna brezposelnost, staranja brezposelnih oseb ter poklicna neskladja). Glede na napovedi bo trend gibanja brezposelnosti neugoden, zato je treba na zmanjšan obseg števila brezposelnih vplivati tudi z vključevanjem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter tako prispevati k hitrejšemu okrevanju trga dela.

Poleg obstoječih je novost med ukrepi aktivne politike zaposlovanja program Prvi izziv. Namenjen je mlajšim od 30 let, ki so vsaj tri mesece vodeni v evidenci brezposelnih oseb. V okviru programa se bodo lahko s pomočjo subvencije zaposlili pri delodajalcih in sicer v obliki delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom. Delodajalci bodo lahko uveljavljali subvencijo za zaposlitev v višini največ 7.250,00 evrov za zaposlitev za polni delovni čas in sicer v dveh delih: za čas poskusnega dela (3 mesece) po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in vključeno osebo v višini 2.250,00 evrov in za preostali čas zaposlitve (12 mesecev) prvi naslednji mesec po poteku poskusnega dela v višini 5.000,00 evrov. Prvi izziv se bo izvajal do leta 2014, predvidenih je 1240 zaposlitev.

Z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja bodo v letu 2012 doseženi naslednje učinki: 41 tisoč oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov, 9.336 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev (rezultat), 12.186 oseb, ki so bile vključene v ukrepe APZ v letu 2012, bo šest mesecev po preteku vseh pogodbenih obveznosti zaposlenih. Za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je v letu 2012 namenjenih 79.012.820 evrov.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6577