100si

Vpisano: 19.7.2012 14:10:13

Nova različica Silvestra Fineus in Pelias 4.0.0.37

Na spletnem naslovu Pelias oz. Fineus sta objavljeni novi različici programa Silvester Pelias oz. Fineus (4.0.0.37). Vsebujeta prilagoditve kontrol na obračunu DDPO zaradi novele zakona ZDDPO-2H in spremembe kontrol na obračunu DohDej zaradi uskladitve z določili novele zakona ZDoh-2-J.

Ker obrazec še ni bil spremenjen ostajata enaki XML shemi za leto 2012. Zato v prikazu obrazca (Silvester in eDavki) nekateri napisi v glavah tabel nekaterih prilog niso prilagojene na noveli (6a (DDPO)/ 7a(DDD) , 7a(DDPO)/8a(DDD).
Primer: v aplikaciji Pelias, v prilogi 7a, kolona 2, piše 40% zneska vlaganj – po noveli od leta 2012 pa je ta odstotek 100%.

Povzetek sprememb:
Fineus:
1. v program je vključena nova lestvica za izračun akontacije dohodnine za leto 2013, objavljena v uradnem listu 40/2012 v Zakonu o uravnoteženju javnih financ
2. za obračune od leta 2012 dalje
a. ni več možno uveljavljanje olajšave v vrstici 15.3 obračuna
b. ni več možna oddaja priloge 7
c. v prilogi 7a se podatek v stolpcu 2 vrstice n izračuna kot 40% zneska investicij (prej 30%)
d. v prilogi 8a mora biti stolpec 2 vrstice n enak vsoti zneskov iz vseh priloženih prilog po pravilniku (prej 40% tega zneska)
e. v prilogi 8b ni več možno uveljavljanje regijske olajšave (označena stopnja na vrhi mora biti 0, vrstica n se ne izpolnjuje – do leta 2016 pa je še dovoljeno koriščenje olajšav preteklih let)
f. ni več dovoljena oddaja priloge 8b - uredba
3. za obračune od leta 2017 dalje ni več možno uveljavljanje olajšave v vrstici 15.5 obračuna

Pelias:
1. V program so vključene nove nižje stopnje za izračun davka in osnove za akontacijo (2012: 18%, 2013: 17%, 2014: 16%, od 2015 dalje: 15%). Pozor: pri obračunih za poslovna leta, ki niso enaka koledarskemu, se stopnja izračuna glede na število mesecev obdobja v posameznem koledarskem letu.
2. za obračune od leta 2012 dalje
a. v prilogi 6a se podatek v stolpcu 2 vrstice n izračuna kot 40% zneska investicij (prej 30%), brez omejitve 30.000.
Za poslovna leta 2011/2012 je znesek potrebno vpisati glede na to, v katerem letu je bila investicija - mora pa biti med 30% in 40%.
b. v prilogi 6a podatek v stolpcu 3 v vrsticah n-x za obdobja pred 2012 ne sme biti večji od 30.000
c. v prilogi 7a mora biti stolpec 2 vrstice n enak vsoti zneskov iz vseh priloženih prilog po pravilniku (prej 40% tega zneska).
Za poslovna leta 2011/2012 je znesek potrebno vpisati glede na to, v katerem letu je bilo vlaganje - mora pa biti med 40% in 100%.
d. v prilogi 7b za obračune s pričetkom obdobja v letu 2012 ali pozneje ni več možno uveljavljanje regijske olajšave (dovoljeno pa je koriščenje olajšav preteklih let)
e. za obračune s pričetkom obdobja v letu 2012 ali pozneje ni več dovoljena oddaja priloge 7b – uredba.
Za obračune s pričetkom obdobja v letu 2011 in koncem obdobja v letu 2012 se izpiše opozorilo »Vpisujete lahko le za vlaganja oziroma stroške do 31.12.2011«

Vir: eDavki
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6585