100si

Vpisano: 23.7.2012 12:29:27

Koledar poročanja v avgustu 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v avgustu ne smete zamuditi:

 • Do 10. 8. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2012
 • Do 10. 8. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2012
 • Do 10. 8. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za julij 2012
 • Do 10. 8. – Statistika finančnih računov (SFR) za drugo poročevalsko obdobje od 1. april do 30. junij 2012
 • Do 14. 8. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2012
 • Do 16. 8. – Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za julij 2012
 • Do 16. 8. – Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za julij 2012
 • Do 16. 8. – Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za julij 2012
 • Do 16. 8. – Plačilo požarne takse za julij 2012
 • Do 20. 8. (na dan izplačila dohodkov) – Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za julij 2012
 • Do 20. 8. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2012
 • Do 20. 8. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2012
 • Do 20. 8. – Obrazec DDV-O za julij 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2012 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
 • Do 20. 8. – Obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2012
 • Do 20. 8. – Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za julij 2012
 • Do 20. 8. – Obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za julij 2012
 • Do 20. 8. – Obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2012
 • Do 20. 8. – Obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2012
 • Do 24. 8. - Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 24. 8.
 • Do 31. 8. – Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 31. 8. – Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2012
 • Do 31. 8. – Obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2012 in Priloga A
 • Do 31. 8. – Obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2012
 • Do 31. 8. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2012
 • Do 31. 8. – Predložitev letnih poročil in konsolidiranih letnih poročil ter revizorjevih poročil za gospodarske družbe, zavezane k reviziji za leto 2011
 • Do 31. 8. – Predložitev letnih poročil skupaj z oceno revizorja za društva, zavezana k reviziji za leto 2011

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6596