100si

Vpisano: 29.10.2012 12:19:56

Koledar poročanja v oktobru 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v oktobru ne smete zamuditi:

 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012
 • Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in trimesečno obdobje julij – september 2012
 • Do 10. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za september 2012
 • Do 10. 10. – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od julij do september 2012
 • Do 15. 10. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za september 2012
 • Do 15. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za september 2012
 • Do 15. 10. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2012
 • Do 15. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za september 2012
 • Do 15. 10. – obračun požarne takse za obdobje julij-september 2012 in plačilo požarne takse za september 2012
 • Do 15. 10. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do september 2012
 • Do 15. 10. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od julij do september 2012
 • Do 15. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od julij do september 2012
 • Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za september 2012
 • Do 18. 10. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za septemeber 2012
 • Do 19. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2012
 • Do 19. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za september 2012
 • Do 19. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2012
 • Do 19. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2012
 • Do 19. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za september 2012
 • Do 19. 10. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 19.10.
 • Do 19. 10. – obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2012
 • Do 22. 10. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012
 • Do 22. 10. – Obrazec DDV-O za september 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012 (op. plačilo DDV je 30. 10.)
 • Do 30. 10. – obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
 • Do 30. 10. – obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za september 2012
 • Do 30. 10. – obrazec DDV-O – Obračun DDV za september 2012 in za obdobje julij do september 2012 in Priloga A
 • Do 30. 10. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za september 2012
 • Do 30. 10. – Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za september 2012
 • Do 30. 10. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje julij do september 2012
 • Do 30. 10. – Priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za leto 2013

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6695