100si

Vpisano: 29.10.2012 12:26:00

Koledar poročanja v novembru 2012

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v novembru ne smete zamuditi:

 • Do 9. 11. – Statistika finančnih računov (SFR) za tretje poročevalsko obdobje od 1. julij do 30. september 2012
 • Do 12. 11. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za oktober 2012
 • Do 12. 11. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za oktober 2012
 • Do 12. 11. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za oktober 2012
 • Do 15. 11. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za oktober 2012
 • Do 15. 11. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za oktober 2012
 • Do 15. 11. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za oktober 2012
 • Do 15. 11. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za oktober 2012
 • Do 15. 11. – plačilo požarne takse za oktober 2012
 • Do 19. 11. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja za oktober 2012
 • Do 19. 11. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za oktober 2012
 • Do 20. 11. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2012
 • Do 20. 11. – Obrazec DDV-O za oktober 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za oktober 2012 (op. plačilo DDV je 30.11.)
 • Do 20. 11. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za oktober 2012
 • Do 20. 11. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za oktober 2012
 • Do 20. 11. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za oktober 2012
 • Do 20. 11. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za oktober 2012
 • Do 20. 11. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za oktober 2012
 • Do 23. 11. - obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 23.11.
 • Do 30. 11. – obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec oktober 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
 • Do 30. 11. – obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za oktober 2012
 • Do 30. 11. – obrazec DDV-O - Obračun DDV za oktober 2012
 • Do 30. 11. – obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za oktober 2012
 • Do 30. 11. – Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za oktober 2012
 • Do 30. 11. – Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2013
 • Do 30. 11. – Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Materialni roki davčnih obveznosti
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6752