100si

Vpisano: 12.11.2012 11:46:37

Popis cigaret na dan 4. 11. 2012

Obračun razlike trošarine ob zvišanju DPC cigaret (Ronhill, Walter Wolf, MC)

Družba TDR Rovita d.o.o. je v skladu z desetim odstavkom 51. člena Zakona o trošarinah – ZTro (Uradni list RS, št. 97/10, 48/12) prijavila spremembe DPC cigaret, ki bodo pričele veljati na dan 5. 11. 2012.

Zavezanci morajo v tem primeru opraviti popis zalog cigaret na dan 4. 11. 2012 in carinskemu organu dostaviti zapisnik o popisu cigaret ter obračun razlike trošarine do 19. 11. 2012. Obveznost za plačilo razlike trošarine zapade v plačilo na dan 3. 1. 2013.

Na podlagi 6. točke 15. člena ZTro namreč nastane obveznost za plačilo trošarine tudi takrat, ko se v skladu z devetim odstavkom 51. člena ZTro zviša drobnoprodajna cena (DPC) cigaret. Zaradi navedenega so gospodarski subjekti, ki imajo cigarete na zalogi zunaj trošarinskih skladišč, dolžni v skladu s četrtim odstavkom 35.a člena ZTro na dan pred spremembo DPC cigaret opraviti popis cigaret, ki jih imajo na zalogi, ter carinskemu organu predložiti zapisnik o popisu cigaret ter obračun trošarine najpozneje 15. dan po popisu. Obračunana trošarina zapade v plačilo 60. dan po opravljenem popisu.

V nadaljevanju se nahaja razpredelnica – pripomoček za izračun razlike trošarine s starimi in novimi DPC cigaret.

Pripomoček za izračun razlike trošarine

Vir: Carinska uprava
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6775