100si

Vpisano: 14.12.2012 12:29:20

Vlada sprejela stališče RS k Predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Sloveniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

Vlada Republike Slovenije je na 41. redni seji, ki je potekala 12. 12. 2012, na podlagi Poslovnika Vlade RS sprejela stališče RS k zadevi Predlog sklepa Sveta o dovoljenju Sloveniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost. Slovenija podpira sprejem Predloga sklepa Sveta o dovoljenju Sloveniji, da uporabi posebni ukrep, ki odstopa od člena 287 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost, ki ukinja številne obveznosti davka na dodano vrednost za davčne zavezance, ki poslujejo z letnim prometom do največ 50.000 evrov.

Za države članice, ki so k Evropski uniji pristopile po 1. januarju 1978, je prag letnega prometa določen v 287. členu Direktive Sveta 2006/112/ES. V skladu s točko (15), znaša ta za Slovenijo 25.000 evrov. V skladu s prvim odstavkom 395. člena Direktive Sveta 2006/112/ES Svet na predlog Evropske komisije dovoli katerikoli državi članici, da uvede posebne ukrepe, ki odstopajo od določb direktive, za poenostavitev postopka obračunavanja davka ali za preprečevanje nekaterih vrst davčnih utaj ali izogibanja davkom. Ukrepi za poenostavitev postopka obračunavanja davka ne smejo, razen v zanemarljivi meri, vplivati na skupni znesek davčnih prihodkov države članice v fazi končne potrošnje.

Slovenija je v skladu s sklepoma vlade, sprejetima na 21. redni seji dne 5. julija 2012 pod točko I.-1.19, Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da uvede ukrep za oprostitev obveznosti v zvezi z davkom na dodano vrednost (DDV) davčne zavezance, katerih letni promet ne presega 50.000 evrov.

Glede na gospodarske in politične razmere, želi slovenska vlada prag letnega prometa povišati iz 25.000 evrov na 50.000 evrov. Uvedba višjega praga bo poenostavila sistem DDV za mala podjetja, ker bo znatno zmanjšala obremenitev tistih podjetij, upravičenih do te ureditve, saj jih bo oprostila številnih obveznosti v zvezi z DDV, ki veljajo po splošni ureditvi. Gre za neobvezno ureditev.

Sklep Sveta se bo uporabljal do začetka veljavnosti predpisov Unije o spremembah zgornjih mej letnega prometa, do katerih so lahko davčni zavezanci oproščeni plačila DDV, oz. do 31. 12. 2015, če ta datum nastopi prej.

Navedena sprememba je že upoštevana v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G; UL RS št. 83/12) v 21. in 27. členu, zato spremembe Zakona o davku na dodano vrednost v zvezi s tem odstopanjem niso potrebne.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6850