100si

Vpisano: 24.12.2012 16:02:55

Ratifikacija Sporazuma med Vlado RS in Vlado Republike Srbije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov

Vlada RS je na 42. redni seji, ki je potekala 20. decembra 2012, izdala Uredbo o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov, sklenjenega v Ljubljani 26. oktobra 2012.

Diplomatom in drugemu osebju veleposlaništva, ki so razporejeni v zunanjo službo, se praviloma na delu v tujini pridružijo tudi družinski člani. Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih ne omogoča možnosti pridobitnega opravljanja poklica vzdrževanih družinskih članov uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov, zato države sklepajo dvostranske sporazume, ki take zaposlitve omogočajo. Ker se predvsem zakonec uslužbenca diplomatskega predstavništva ali konzulata odpove svoji karieri v času bivanja v tujini, se spodbuja možnost zaposlovanja teh družinskih članov. Tovrstni sporazumi tako ustvarjajo pravno podlago za zaposlovanje družinskih članov diplomatov.

Na podlagi Dunajske konvencije o diplomatskih odnosih so privilegijev in imunitet deležni tudi družinski člani uslužbencev diplomatskih predstavništev ali konzulatov, s sporazumom pa se tisti družinski člani, ki se zaposlijo, določenim privilegijem odpovejo (plačujejo davke na izplačane plače ter plačujejo prispevke za zdravstveno in socialno zavarovanje).

Sporazum omogoča, da se na podlagi vzajemnosti vzdrževanim družinskim članom akreditiranih uslužbencev države pošiljateljice, ki so napoteni v državo sprejemnico kot člani diplomatskega predstavništva ali konzulata, dovoli opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici. Za člana diplomatskega predstavništva ali konzulata se šteje uslužbenca države pošiljateljice, ki ni državljan države sprejemnice in je napoten v državo sprejemnico na diplomatsko predstavništvo, konzulat ali stalno predstavništvo pri mednarodni organizaciji.

Sporazum med vzdrževane družinske člane uvršča zakonce in zunajzakonske partnerje, neporočene vzdrževane otroke uslužbencev do 18. leta ali do 26. leta, če so redni študentje visokošolskih izobraževalnih ustanov, in neporočene vzdrževane otroke uslužbencev, ki so telesno ali duševno prizadeti.

Vrsta pridobitne dejavnosti ni omejena. Pri poklicih, za katere se zahtevajo posebne kvalifikacije, mora vzdrževani družinski član izpolnjevati te zahteve. Opravljanje pridobitne dejavnosti se ne dovoli, če se zaradi varnosti lahko zaposlijo samo državljani države sprejemnice. Dovoljenje za opravljanje pridobitne dejavnosti v državi sprejemnici preneha veljati, ko se uslužbencu izteče napotitev.

Komunikacija v zvezi s pridobitvijo dovoljenja za opravljanje pridobitne dejavnosti poteka med diplomatskim predstavništvom in sektorjem za protokol ministrstva za zunanje zadeve države sprejemnice. Ko se ugotovi, da oseba sodi v kategorijo po tem sporazumu, in ob upoštevanju veljavnih notranjih postopkov sektor za protokol takoj uradno obvesti diplomatsko predstavništvo, da se vzdrževanemu družinskemu članu dovoli opravljanje predvidene pridobitne dejavnosti, ko se izpolnijo zakonske zahteve države sprejemnice in se po potrebi izda delovno dovoljenje. Za vzdrževane družinske člane veljata davčni sistem in sistem socialne varnosti države sprejemnice.

Država pošiljateljica se za vzdrževane družinske člane, ki v skladu s tem sporazumom opravljajo pridobitno dejavnost in uživajo imuniteto pred sodišči v državi sprejemnici v skladu z Dunajsko konvencijo o diplomatskih odnosih ali Dunajsko konvencijo o konzularnih odnosih, odreče sodni imuniteti pred civilnimi in upravnimi sodišči v vseh zadevah, povezanih z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Če je vzdrževani družinski član, ki uživa imuniteto pred kazenskimi postopki, obdolžen kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, država pošiljateljica resno prouči vsako pisno zahtevo za odrek taki imuniteti, ki jo predloži država sprejemnica.

Vir: UKOM
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6869