100si

Vpisano: 1.2.2013 15:00:11

Regres za prehrano med delom - negospodarske dejavnosti

Pojasnilo MPJU, št. 007-9/2013/6

Datum: 30. 1. 2013

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 3/2013, z dne 11. 1. 2013, je bil objavljen Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom (v nadaljevanje: ugotovitveni sklep), ki ga je sprejel minister za pravosodje in javno upravo v soglasju z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja na podlagi prvega odstavka 16. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Uradni list RS, št. 40/12), prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 40/12) in prvega odstavka 15. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS, št. 40/12).

Ugotovitveni sklep, s katerim se na podlagi aneksov h kolektivnim pogodbam usklajuje višina regresa za prehrano med delom, se glasi:

»Višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1. januarja 2013 dalje 3,54 eurov.«.

Višina regresa se usklajuje vsakih šest mesecev z rastjo cen prehrambenih izdelkov, na podlagi podatkov Statističnega urada Republike Slovenije. V določbah zgoraj navedenih aneksov je prva uskladitev zneska določena na dan 1. 1. 2013, in sicer na osnovi rasti cen prehrambenih izdelkov za obdobje julij – december 2012. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je količnik rasti cen prehrambenih izdelkov – skupaj hrana in brezalkoholne pijače za obdobje julij – december 2012, znašal 1,006. Glede na navedeni količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje julij – december 2012, na podlagi katerega se je določil regres za prehrano med delom, višina regresa za prehrano med delom od 1. januarja 2013 dalje znaša 3,54 eurov.

Posebej opozarjamo, da navedeni znesek velja za javne uslužbence, za katere veljajo zgoraj omenjene kolektivne pogodbe, ne velja pa za funkcionarje in ne za javne uslužbence, za katere kolektivne pogodbe ne veljajo (tj. javne uslužbence, ki jih imenuje Vlada RS). Na primer v okviru organov državne uprave Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91 in nadaljnje spremembe) ne velja za funkcionarje (minister, državni sekretar) ter za javne uslužbence, ki jih na položaj imenuje Vlada RS, to pa so generalni direktorji v ministrstvih, generalni sekretarji v ministrstvih, direktorji vladnih služb in direktorji organov v sestavi ter višji sekretarji. Za slednje znesek regresa za prehrano ostaja nespremenjen, in sicer na podlagi 166. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) znaša 3, 52 eurov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=6955