100si

Vpisano: 4.3.2013 11:41:19

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu

Vlada Republike Slovenije je na 52. redni seji, ki je potekala 28. februarja 2013, določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije s predlogom, da ga obravnava po skrajšanem postopku.

Evropska komisija je 25. 10. 2012 Republiki Sloveniji poslala Uradni opomin v zvezi z izvajanjem Direktive 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 07. 2003 o temeljnih kvalifikacijah in rednem usposabljanju voznikov nekaterih cestnih vozil za prevoz blaga ali potnikov. S predlagano spremembo prehodnih določb Zakona o prevozih v cestnem prometu bo Republika Slovenija določila skrajne roke za voznike drugih držav članic EU, do katerih morajo imeti vpisano kodo 95 v vozniškem dovoljenju oziroma posebni izkaznici.

Zakon o prevozih v cestnem prometu se spreminja tudi zato, da bo mogoče učinkovito izvajati inšpekcijski nadzor izvajanja rednih usposabljanj, spremembe pa urejajo tudi kazenske določbe za licenco Skupnosti, ki se nanašajo na opravljanje prevozov potnikov (4. člen Uredbe 1073/2009/ES) in prevozov blaga (4. člen Uredbe 1072/2009/ES). Zakon o prevozih v cestnem prometu je treba spremeniti zato, da bo mogoče sporočati podatke o kršitvah prevoznih podjetij in upravljavcev prevozov v nacionalni elektronski register cestnih prevoznikov skladno s 5. točko Priloge IV k Uredbi 1071/2009/ES.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu spreminja tudi nekatere določbe v zvezi z javnim potniškim prometom, predvsem na področju posebnega linijskega prevoza, kjer se spreminjajo nekatere določbe, ki so ostale še iz prejšnje zakonodaje in jih je potrebno zaradi novih ukrepov v zvezi z integracijo javnega potniškega prometa ustrezno spremeniti. Spremeniti je potrebno tudi določbe v zvezi s subvencioniranim javnim potniškim prometom in jih prilagoditi novim ukrepom na področju subvencioniranega javnega potniškega prometa.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu znižuje zagrožene globe za fizične osebe, pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost ter njihove odgovorne osebe, in sicer za nekatere prometne prekrške, ki po nimajo pomembnejšega vpliva na prometno varnost.

Vir: MzIP
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7018