100si

Vpisano: 4.4.2013 14:19:02

Dobava in zagon klime ter obračun DDV

Pojasnilo DURS, št.: 4230-174448/2013, 26. 3. 2013

Prejeli smo dopis davčnega zavezanca, v katerem prosi za informacije ali za dobavo in zagon klime še veljata dve pojasnili, objavljeni na spletni strani DURS.

V nadaljevanju pojasnjujemo:

Za dobavo in zagon klimatske naprave (brez inštalacije oziroma montaže) se ne uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

Če pa je opravljena dobava klimatske naprave z inštalacijo in zagonom (ali brez zagona), se za celotno transakcijo uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. V primeru montaže in zagona klimatske naprave je zagon klimatskih naprav smiselno vsebinsko zadnji, sklepni del montaže in se kot tak tudi uvršča v montažo klimatskih naprav.

Na podlagi a) točke 76.a člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) mora DDV plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11 in 102/12) v 127.b členu določa, da se med gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami uvrščajo storitve, ki so uvrščene pod šifro F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti (v nadaljevanju SKD 2008).

Za razlago uvrščanja v SKD 2008 je pristojen Statistični urad Republike Slovenije.

Po pojasnilu Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) se dobava in zagon klima naprave (brez inštalacije) uvršča pod šifro G/Trgovina, in sicer v šifro 46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo.

V primeru, da gre za samostojno storitev, le za zagon naprave brez dobave in brez montaže, se storitev uvršča v šifro 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Dobava in inštalacije klima naprav (z zagonom ali brez zagona) pa se uvršča v šifro F/Gradbeništvo, in sicer pod šifro 43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav. Po pojasnilu SURS je namreč pri montaži klimatske naprave z zagonom, sam zagon klimatske naprave vsebinsko zadnji, sklepni del montaže in kot tak se tudi uvršča v montažo klimatskih naprav.

Glede na navedeno, se za dobavo in zagon klimatske naprave ne uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1, saj ne gre za opravljanje gradbene storitve.

Če se poleg dobave in zagona klimatske naprave opravi tudi inštalacija klimatske naprave, se za navedeno enotno transakcijo uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

V pojasnilu DURS št. 4230-217/2010-2 z dne 24. 5. 2010 se je pri pripravi odgovora izhajalo iz navedbe v vprašanju davčnega zavezanca, da je zagon klimatske naprave na objektu zaključni del montažnih aktivnosti, zato je zaključeno, da se v tem primeru uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1. Pojasnilo se dopolni z navedbo, da se mehanizem obrnjene davčne obveznosti uporabi v primeru, ko je zagon klimatske naprave zaključni del montažnih aktivnosti.

Hkrati odgovarjamo, da pojasnilo DURS št. 4230-188/2010-1 z dne 2. 4. 2010 še vedno velja, saj se dobava in montaža klima naprave uvršča pod šifro SKD F/43.320, zato se za to transakcijo uporabi 76.a člen ZDDV-1.


S tem pojasnilom se dopolnjuje pojasnilo DURS številka 4230-217/2010-2 z dne 24. 5. 2010.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7071