100si

Vpisano: 22.4.2013 12:48:18

Vlada umaknila Predlog Zakona o finančni upravi iz zakonodajnega postopka

Vlada Republike Slovenije je na 5. redni seji, ki je potekala 18. aprila 2013, umaknila Predlog Zakona o finančni upravi iz zakonodajnega postopka.

Predlog Zakona o finančni upravi je vlada sprejela na 55. redni seji dne 19. 3. 2013 in ga poslala v zakonodajni postopek Državnemu zboru Republike Slovenije.

Cilj predloga zakona je bil vzpostaviti pravni okvir za nadaljnji razvoj upravnega organa, pristojnega za pobiranje obveznih dajatev, kot sodobno organiziranega upravnega organa, predvsem racionalizirati postopke v davčni in carinski službi ter optimizirati stroške do zdaj ločenih organov. Poenotenje kontrolnih mehanizmov služb in zbirk podatkov bi omogočilo celovito in kakovostno obravnavo zavezancev, kakor tudi zmanjšanje administrativnih ovir pri izpolnjevanju njihovih obveznosti.

Predlagatelj bo umik predloga zakona izkoristil, da bo pripravil nov predlog zakona, uskladil določene vsebine predloga zakona z zainteresirano javnostjo (predvsem sindikati), pripravil številne osnutke podzakonskih predpisov (11), ki skupaj z zakonom tvorijo celoto urejanja posameznega vsebinskega področja, osnutke sistemizacije skupnega organa, uredil skupno računalniško omrežje in dostope do aplikacij, ter opravil druge naloge, povezane z reorganizacijo novega organa.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7103