100si

Vpisano: 26.11.2019 11:42:31

Prijavljanje neobstoječih obveznosti v ePobot pri AJPES

Posledice prijavljanja neobstoječih obveznosti.

Na spletni strani Ajpesa je objavljeno naslednje obvestilo.

V zvezi z vprašanji poslovnih subjektov opozarjamo, da v večstranski ePobot pri AJPES ni dovoljeno prijavljati obveznosti, ki niso nastale na osnovi dobave blaga ali opravljanja storitev.

To opozorilo je utemeljeno z naslednjimi določbami Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1):

  • ZPreZP-1 se uporablja za pogodbe, ki so sklenjene med gospodarskimi subjekti ali med gospodarskimi subjekti in javnimi organi, kadar mora ena stranka dobaviti blago ali opraviti storitev, druga stranka pa izpolniti denarno obveznost (prvi odstavek 3. člena ZPreZP-1);
  • v skladu s 33. členom ZPreZP-1 je v obvezni večstranski pobot prepovedano prijaviti obveznost, ki ne obstaja ali je bila že poravnana;
  • za pravilnost vnosov v sistem večstranskega pobota ter obstoj prijavljenih denarnih obveznosti, odpravo napak v vnesenih prijavah in škodo, ki nastane zaradi nepravilnosti predloženih podatkov, je odgovoren dolžnik (prvi odstavek 22. člena ZPreZP-1).

Z globo od 100 do 10.000 EUR se kaznuje gospodarski subjekt oziroma javni organ, ki ni Republika Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, ki v nasprotju s 33. členom ZPreZP-1 v sistem obveznega večstranskega pobota prijavi obveznost, ki ne obstaja ali je bila že poravnana (tretji odstavek 57. člena ZPreZP-1).

Izvajanje 33. člena ZPreZP-1 nadzirajo Davčna uprava Republike Slovenije, Carinska uprava Republike Slovenije in Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Mnenje Ministrstva za finance o prijavi neobstoječih obveznosti v večstranski pobot
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7109