100si

Vpisano: 28.5.2013 11:07:45

»Novinarska vozila« - odbitek DDV

Pojasnilo DURS št. 4230-178739/2013-2 01-620-03, 16. 4. 2013

Prejeli smo vprašanje glede obravnave novinarskih avtomobilov z vidika DDV. V zvezi s tem pojasnjujemo:

Prepoved odbitka DDV, ki je predpisana v določbi c) točke 66. člena ZDDV-1 se ne nanaša na osebne avtomobile, ki jih uporabljajo novinarji za preizkušanje in promocijske aktivnosti.

Iz omenjenega pojasnila izhaja, da je za testna vozila značilno, da so dejansko namenjena nadaljnji prodaji, vendar se začasno uporabljajo za preizkušanje, to je za testne vožnje.

Navajate, da gre pri tako imenovanih novinarskih vozilih za vozila, ki jih distributerji registrirajo in dajo novinarjem raznih medijev za en dan ali daljše obdobje do enega leta. Novinarji vozila testirajo in uporabijo za namene promocijskih aktivnosti, kot so predstavitve. Nadalje navajate, da je namen dajanje teh vozil novinarjem, predstavitev novih modelov širši javnosti, glavni cilj pri nabavi teh vozil pa je nadaljnja prodaja, saj je obdobje tovrstne uporabe vozil zelo kratko.

Iz vaših navedb izhaja, da so novinarska vozila namenjena nadaljnji prodaji, vendar se začasno uporabljajo za preizkušanje in promocijske aktivnosti, ki jih opravijo novinarji.

Davčni zavezanec ima v skladu s prvim odstavkom 63. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 in 83/12) pravico, da od DDV, ki ga je dolžan plačati ali ga je plačal pri nabavah blaga oziroma storitev, če je to blago oziroma storitve uporabil oziroma jih bo uporabil za namene svojih obdavčenih transakcij. Omejitev pravice do odbitka DDV od osebnih avtomobilov in motornih koles je predpisana v določbi c) točke 66. člena ZDDV-1. Ta določa, da davčni zavezanec ne sme odbiti DDV od osebnih avtomobilov ter motornih koles, goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s tem, razen od vozil, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti prevoza potnikov in blaga, dajanje v najem in zakup ter za nadaljnjo prodajo in vozil, ki se uporabljajo v avtošolah za izvajanje programa usposabljanja iz vožnje v skladu z veljavnimi predpisi, kombiniranih vozil za opravljanje dejavnosti javnega linijskega in posebnega linijskega prevoza ter osebnih specialnih vozil, prilagojenih izključno za prevoz pokojnikov.

V opisani situaciji je, kot navajate, osnovni namen nakupa vozil nadaljnja prodaja. Prepoved odbitka DDV, ki je predpisana v določbi c) točke 66. člena ZDDV-1 se tako ne nanaša na osebne avtomobile, ki jih kot testna vozila uporabljajo novinarji za preizkušanje in promocijske aktivnosti.

Trgovec z avtomobili lahko ob nabavi tovrstnih osebnih avtomobilov odbije DDV. Odbije lahko tudi DDV od goriv in maziv ter nadomestnih delov ter storitev tesno povezanih s temi osebnimi avtomobili.

Kadar davčni zavezanec uporablja tovrstni osebni avtomobil, ob nabavi katerega je odbijal celotni ali delni DDV, tudi za druge službene namene (na primer prevoz na sestanek) ali za zasebne namene, mora od takšne uporabe osebnega avtomobila obračunati DDV v skladu z a) točko 15. člena ZDDV-1. Ta člen ureja obdavčitev storitev, opravljenih v neposlovni namen in določa, da se za opravljanje storitev za plačilo šteje tudi uporaba blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali kakršnakoli uporaba za druge namene kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je bila za to blago dana pravica do celotnega ali delnega odbitka DDV. Davčno osnovo pri opravljenih storitvah iz 15. člena ZDDV-1 v skladu s tretjim odstavkom 36. člena ZDDV-1 sestavljajo celotni stroški davčnega zavezanca za opravljene storitve. Davčni zavezanec, ki tovrstne avtomobile uporablja tudi v druge namene, mora zagotoviti evidenco o uporabi osebnega avtomobila v zasebne namene in druge službene namene. Zagotavljanje te evidence je povezano z izvajanjem obveznosti, predpisane v a) točki 15. člena ZDDV-1.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7179