100si

Vpisano: 3.6.2013 12:26:10

Davčna uprava RS poslala še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2012

Zavezanci lahko informativne izračune dohodnine pričakujejo v svojih poštnih nabiralnikih v prvih dneh meseca junija, podatki so na VIDI in eDavkih dostopni od 31. maja po 13. uri.

Davčna uprava Republike Slovenije je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. 5. 2013 poslala še zadnjih 486.662 informativnih izračunov dohodnine za leto 2012. Od 31. 3. 2013, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 509.916 informativnih izračunov, jih je tako skupaj izdanih 996.578.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanec ugotovi, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 1. 7. 2013 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 400 do 1.200 EUR. Obrazec ugovora je dostopen na vseh davčnih uradih oziroma izpostavah in na spletni strani DURS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno na informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.

Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune z datumom odpreme 31. 5. 2013, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do 1. 7. 2013. Sicer pa je datum vračila preveč plačane dohodnine 26. 7. 2013, rok za doplačilo dohodnine pa se izteče 31. 7. 2013.

V drugi tranši tudi zavezanci, ki so v začetku aprila na dom prejeli napačen informativni izračun dohodnine iz naslova starševskih nadomestil (porodniška).

Zavezancem, ki so v prvi tranši prejeli informativni izračun dohodnine, pri katerem je bila edina napaka iz naslova starševskega nadomestila (nepravilen dohodek oznaki vira dohodka 1108), in niso vložili ugovora, je davčna uprava v  drugem svežnju ponovno izdala informativni izračun dohodnine.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Tako, kakor pri prvi tranši informativnih izračunov dohodnine, bi radi tudi na tem mestu opozorili, da v nekaterih primerih prihaja do manjših razlik (nekaj centov) med zneski dohodkov, ki so navedeni v IID in zneski, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca dohodkov.

Do omenjenih razlik prihaja zaradi različnega zaokroževanja zneskov. Izplačevalci dohodkov so namreč davčni upravi poročali na mesečnem nivoju, zavezancem pa so poročali na letnem nivoju.

Tako zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Vir: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7193