100si

Vpisano: 17.6.2013 15:13:49

Vlada izdala novelo Uredbe o določitvi izpostav CURS

Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji, ki je potekala 13. junija 2013, izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju.

S pristopom Hrvaške k Evropski uniji se 1. julija ukine carinski nadzor na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško. Posledično se ukinejo carinske Izpostave, ki so v skladu z določbami te uredbe opravljale opravila mejnih in maloobmejnih izpostav. Z nekaterimi manjšimi popravki se besedilo uredbe prilagodi izrazoslovju carinske zakonodaje Evropske unije. V prehodnih določbah se določijo pristojne izpostave, ki prevzemajo formalnosti izpostav, ki se s tem predlogom ukinjajo. Podobno velja za dovoljenja v katerih so navedene izpostave, ki se s tem predlogom ukinjajo.

Vir: MF
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7233