100si

Vpisano: 18.6.2013 15:47:15

Uradni list RS, št. 51/2013 z dne 14. 6. 2013

Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin

I.

Evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, se začne uporabljati 1. julija 2013.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-196/2013

Ljubljana, dne 10. junija 2013

EVA 2013-2430-0048

Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7239