100si

Vpisano: 20.6.2013 16:49:42

Nasvet tedna: Opravljanje storitev osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež zunaj Skupnosti (30.d člen ZDDV-1)

Kraj opravljanja naslednjih storitev osebi, ki ni davčni zavezanec in ima sedež ali stalno oziroma običajno prebivališče zunaj Skupnosti, je kraj, kjer ima ta oseba sedež, stalno oziroma običajno prebivališče:

a) storitve prenosa in odstopa avtorskih pravic, patentov, licenc, blagovnih znamk in podobnih pravic;

b) storitve oglaševanja;

c) storitve svetovalcev, inženirjev, svetovalnih pisarn, odvetnikov, računovodij in druge podobne storitve ter obdelava podatkov in dajanja informacij;

d) obveznosti v zvezi s prenehanjem ali opustitvijo, v celoti ali deloma, poslovne dejavnosti ali pravice iz tega člena;

e) bančne, finančne in zavarovalne transakcije, vključno s pozavarovanjem, razen najema sefov;

f) storitve posredovanja osebja;

g) storitve dajanja premičnin v najem, razen vseh vrst prevoznih sredstev;

h) storitve zagotavljanja dostopa do sistema za zemeljski plin na ozemlju Unije ali do kateregakoli omrežja, povezanega s takim sistemom, do sistema električne energije ali omrežij daljinskega ogrevanja ali hlajenja ali prenos ali distribucija po teh sistemih ali omrežjih in opravljanje drugih s tem neposredno povezanih storitev;

i) storitve telekomunikacij;

j) storitve radijskega in televizijskega oddajanja;

k) elektronsko opravljene storitve, zlasti tiste iz Priloge I a tega zakona.

Kadar izvajalec storitve in naročnik komunicirata po elektronski pošti, to samo po sebi ne pomeni, da je opravljena storitev elektronsko opravljena storitev.

Posebno pravilo iz tega člena se torej uporablja le, če so zgoraj naštete storitve opravljene osebam, ki niso davčni zavezanci in imajo sedež ali stalno prebivališče zunaj Skupnosti, kar pomeni, da so v Sloveniji neobdavčljive, če jih opravi zavezanec s sedežem v Sloveniji.

Kadar je prejemnik storitve (30.c in 30.d člen ZDDV-1) oseba, ki ni davčni zavezanec, se njen sedež ali stalno oziroma običajno prebivališče določi na podlagi dejanskih informacij prejemnika, ki jih izvajalec preveri z običajnimi poslovnimi varnostnimi ukrepi, kot so ukrepi v zvezi s preverjanjem identitete in plačil. Kadar ima prejemnik storitve sedež v več državah ali s stalnim prebivališčem v eni državi in običajnim prebivališčem v drugi državi, ima pri določanju kraja opravljanja navedenih storitev prednost kraj, ki najboljše zagotavlja obdavčitev v kraju dejanske potrošnje.

Iz gradiva Obdavčitev storitev (obdavčitev storitev posrednikov, elektronskih storitev, restavracijskih storitev in storitev cateringa, najema vozil, storitev iz 29. člena in drugih storitev).

Naročilo gradiva Obdavčitev storitev (obdavčitev storitev posrednikov, elektronskih storitev, restavracijskih storitev in storitev cateringa, najema vozil, storitev iz 29. člena in drugih storitev)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7247