100si

Vpisano: 26.6.2013 12:54:36

Vlada sprejela Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja

Vlada Republike Slovenije je na 14. redni seji, ki je potekala 20. junija 2013, določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Gruzijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, s protokolom, podpisanega v Dublinu 6. decembra 2012.

Mednarodna dvojna obdavčitev, ki je posledica prekrivanja davčnih zakonodaj različnih držav, zavira mednarodno gospodarsko sodelovanje. Njen nastanek je najbolje preprečiti s sklepanjem dvostranskih sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki so danes običajen način mednarodnega dogovarjanja o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj. S sporazumi se odpravljajo davčne ovire pri trgovanju in investiranju med državami, ki sporazum sklenejo, ter zmanjšuje možnost davčnih utaj. Sporazum prek različnih mehanizmov omogoča odpravo dvojnega obdavčevanja, povečuje varnost davčnih zavezancev, preprečuje davčne utaje in davčno diskriminacijo ter omogoča izmenjavo informacij za davčne namene in reševanje davčnih sporov.

Bistveni elementi sporazuma so: področje uporabe sporazuma, opredelitev izrazov, obdavčevanje dohodka, metode za odpravo dvojne obdavčitve, posebne določbe in določbe o začetku in prenehanju veljavnosti.

Vir: MZZ
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=7262